STONELUX-731 HİDROSTOP
 • Məhsul haqqında : STONELUX-731 HİDROSTOP silikon əsaslı, su ilə seyrəldilmiş, səthə heç bir rəng və parıltı vermədən yüksək müqavimət verən səth qoruyucu materialdır.

  İstifadə sahələri :

  • Su əmiciliyi yüksək olan bütün süni və təbii daşların, həmçinin beton səthlərin izolyasiyasında.
  • Su keçirilməməzliyi tələb olunan kərpic, dekorativ kərpic, klinker, əhəng daşı, kirəmit və s. materialların izolyasiyasında.
  • Beton səthlərin su, duz, xlor və qələvilərin yaratdığı aşınmadan qorunmasında.

  Üstünlükləri :

  • Təbii və süni daşlar, beton səthlərdə su keçirməməzliyi təmin edərək səthi aşınmadan qoruyur.
  • UV, yağış və şaxta kimi hava şəraitinə qarşı davamlıdır.
  • Səthdə kir,duz,ərp və yosunların əmələ gəlməsinin qarşısını alır.
  • Şəffaf rəngli olduğu üçün səthin təbii görünüşünü və parlaqlığını dəyişmir.
  • Qoxusuzdur.

Silikon əsaslı, yüksək müqavimətli, səth qoruyucu materialı

                                        Tətbiq məlumatları

Su əmməsi

< %7.5

Tətbiq temperaturu

(+5°C) - (+35°C)

Xidmət istiliyi

 (-20°C)-(+80°C)  

 İstifadəyə verilmə müddəti  

  24 saat 

   

   

 Quruma müddəti* 

 1 saat 

   

   

 Sərfiyyat miqdarı*  

 0.2-0.5 lt/m² 

* Bu dəyərlər laboratoriya şəraitində (23°C±2 temperatur, 50% nisbi rütubət) əldə edilmişdir və tikinti sahəsindəki tətbiqlərdə dəyişə bilər.

partner-img