SOBEX HİDROLUX 707 UV

Bütün 4 və 7 bar gücündə olan hidroizolyasiya materialları bu tip səthlərin izolyasiyası üçün yararlı hesab edilir.

SOBEX adı altında istehsal olunan bütün hidroizolyasiya materialları bu tip səthlərin izolyasiyası üçün istifadəyə yararlıdır.

SOBEX REFORMLUX PLUS 205

SOBEX MEGALUX 202

Sobex adı altında istehsal olunan bütün keramika yapışdırıcıları xarici səthlərdə istifadəyə yararlıdır.